آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 31890
تاریخ انتشار : 27 مرداد 1392 11:45
تعداد بازدید : 461

خطوط بدهکاران در چه شرایطی قطع می شود؟

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 166 پیشنهاد «دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکان بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دایمی)» بررسی و مفاد آن را تصویب کرد.

ایسنا- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این‌گونه اعلام کرده است که دستورالعمل حاضر در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در روابط بین ارایه‌کنندگان خدمات تلفن ثابت و همراه و مشترکان و حفظ حقوق آنان و به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد ارایه‌کنندگان خدمات مذکور با مشترکان بدهکار و وصول به موقع مطالبات آنان تدوین شده است.
براساس اعلام این سازمان طول مدت زمان صورت‌حساب‌گیری و صدور صورت‌حساب که حسب نظر دارندگان پروانه تعیین می‌شود نباید کمتر از دو ماه باشد. همچنین آگاه کردن مشترک از وضعیت بدهی وی با درج در صورت‌حساب صادره و با استفاده از روش‌های ارتباط تلفنی و یا ارسال پیامک یا استفاده از سایر روش‌های ارتباطی مانند ارسال نامه الکترونیک از جمله مواردی است که اپراتورهای تلفن همراه ملزم به رعایت آن هستند.
مهلت پرداخت قبض‌ها نیز نباید کمتر از 15 روز از تاریخ صدور صورت‌حساب باشد.
نحوه برخورد دارنده پروانه با مشترکان بدهکار
بر اساس قوانین اعلام شده اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه باید ابتدا نسبت به اطلاع‌رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل 24 ساعت برای پرداخت اقدام کند. در صورتی که تا پایان زمان مذکور مشترک مبلغ کارکرد خود را پرداخت نکند، دارنده پروانه مجاز است، براساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 3 این دستورالعمل اقدام کند.
همچنین اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت دارای مبلغ سپرده یا تضمین پرداخت، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه باید ابتدا نسبت به اطلاع‌رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل 72 ساعت برای پرداخت اقدام کند. در صورتی‌ که تا پایان زمان مذکور مشترک مبلغ کارکرد خود را پرداخت نکند، دارنده پروانه مجاز است، براساس فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار اقدام کند. نکته دیگر آنکه در خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت، چنانچه مشترک با هر میزان مبلغ کارکرد نسبت به پرداخت صورت‌حساب دوره دوم خود تا پایان مهلت پرداخت مقرر در صورت‌حساب اقدام نکند، دارنده پروانه می‌تواند براساس فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 3 این دستورالعمل اقدام کند.
قطع خط تلفن مشترک بدهکار
اما هرگاه مشترک بر اساس این دستورالعمل مشمول قطع خط تلفن به دلیل بدهکاری شود، به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد. گفتنی است، پس از سپری شدن مهلت پرداخت، دارنده پروانه می‌تواند خط تلفن مشترک بدهکار را ابتدا به مدت حداقل دو هفته یک طرفه کند. در صورت عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر، دارنده پروانه ضمن اطلاع‌رسانی به مشترک و ارسال اخطار کتبی شش ماهه با موضوع «تخلیه خط تلفن»، می‌تواند نسبت به قطع خط تلفن وی به طور کامل (دو طرفه) اقدام کند.
در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار در مهلت مقرر، دارنده پروانه مجاز به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز است. تبصره1: در صورتی که خط تلفن به دلیل رند بودن شماره، از طریق مزایده و با پرداخت مبالغی اضافه بر هزینه‌های مجاز، به مشترک واگذار شده باشد، دارنده پروانه موظف است به مدت حداقل دو سال علاوه بر مهلت شش‌ماهه تعیین شده، شماره مشترک را حفظ کند و پس از این مهلت و در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک، پس از کسر مبلغ بدهی نسبت به بازپرداخت الباقی مبلغ پرداخت شده بابت خط تلفن به وی اقدام کند. تبصره 2: دارنده پروانه موظف است خطوط تلفن مشترکانی که به مدت حداقل 10 سال به صورت تجاری کارکرد داشته است، را به مدت حداقل یک سال علاوه بر مهلت شش ماهه تعیین شده حفظ کند.
تبصره 3: در صورتی که بدهی خط تلفن در مهلت تعیین شده، به دلیل فوت مشترک و یا مسافرت خارج از کشور وی (با ارایه دلایل و مستندات) پرداخت نشده باشد، دارنده پروانه موظف است در صورت مراجعه ورثه و یا مشترک، یک مهلت شش ماهه دیگر برای پرداخت بدهی به وی بدهد. در صورت عدم پرداخت در این مهلت، دارنده پروانه می‌تواند نسبت به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز اقدام کند. براساس این گزارش، در صورت مراجعه مشترک سلب امتیاز شده، دارنده پروانه موظف است با رعایت شرایط مندرج، پس از پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار، نسبت به عودت مبلغ سپرده و یا تضمین پرداخت مشترک اقدام کند.
مقررات عمومی
بنا بر اعلام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، دارنده ‌پروانه از تاریخ ابلاغ این مصوبه موظف به رعایت مفاد دستورالعمل حاضر در تنظیم قرارداد مشترکان خود علاوه بر رعایت سایر مفاد قرارداد مندرج در پروانه‌ها بوده و موارد مغایر با آن در قراردادهای قبلی مشترکان غیر قابل استناد تلقی می‌شود. در صورتی که مشترک بدهکار دارای چندین امکان ارتباطی از یک دارنده پروانه باشد، دارنده پروانه تحت هیچ شرایطی مجاز به قطع سایر خطوط ارتباطی و یا انتقال بدهی‌های خطوط مشترک به سایر خطوط وی نیست. تبصره: دارنده پروانه مجاز به درج مطلبی با مفهوم «کسب اجازه از مشترکان برای قطع سایر خطوط تلفن مشترکان بدهکار» در فرم قراردادهای خود نیست. در صورت عدم پرداخت صورت‌حساب در مهلت پرداخت و یا تاخیر در پرداخت صورت‌حساب‌ها توسط مشترک بدهکار، دارنده پروانه به هیچ عنوان مجاز به دریافت هزینه دیر کرد یا اخذ خسارت و یا مبالغ دیگری با هر عنوان از وی نخواهد بود. دارنده پروانه باید ترتیبی فراهم کند تا در صورت قطع ارتباط مشترک به دلیل بدهی، در صورتی که از نظر فنی امکان‌پذیر باشد، مشترکان قادر به برقراری ارتباط از طریق کدهای خدماتی اضطراری باشند. گفتنی است، در صورتی که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه باید شماره مشترک را حفظ کند. در صورتی که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه می‌تواند به منظور وصل مجدد خط تلفن قطع شده صرفا نسبت به اخذ هزینه وصل مجدد از مشترک براساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون اقدام کند. در صورت جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن، مشترک موظف به ارایه درخواست جدید و پرداخت هزینه اتصال بر اساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون بوده و دارنده پروانه با رعایت شرایط مندرج در تبصره‌های ذیل بند 3-3، تعهدی برای حفظ شماره تلفن تخلیه شده ندارد. دارنده پروانه می‌تواند در صورت تمایل مشترکان، نسبت به اخذ وجوهی از آنان با عنوان «فوق العاده سپرده» بابت جلوگیری از قطع ارتباط اقدام کند. مبلغ فوق‌العاده سپرده مشترک در پایان هر دوره صورت‌حساب‌گیری قابل جمع و خرج خواهد بود. تاکید می‌شود؛ این اقدام تحت هیچ شرایطی اجباری نبوده و به این مبلغ هیچ‌گونه سود یا بهره‌ای نیز تعلق نخواهد گرفت. در صورت درخواست مشترک، دارنده پروانه می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، تسهیلات لازم را برای تمامی بانک‌ها برای پرداخت صورت حساب‌ها فراهم سازد.
تفسیر مفاد این دستورالعمل با کمیسیون و نظارت بر حسن اجرای آن با سازمان است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :