آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 27536
تاریخ انتشار : 1 خرداد 1392 11:26
تعداد بازدید : 956

جزییات دستورالعمل نحوه دريافت اطلاعات از سامانه هاي فروشگاهي

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با الزام نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي توسط 10 گروه از صاحبان مشاغل در سال جاری دستورالعملی صادر کرد.

فناوران- علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص الزام نصب و استفاده از سامانه‌هاي فروشگاهي توسط 10 گروه از صاحبان مشاغل؛ دستورالعملي در خصوص مشخصات و نحوه دريافت اطلاعات از سامانه‌هاي فروشگاهي صادر كرد.
متن اين دستورالعمل به این شرح است: با توجه به الزام صاحبان مشاغل به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي از ابتداي سال 1392، مؤديان مشمول مكلف‌اند سخت‌افزار و نرم‌افزار متناسب با نياز واحد كسبي خود را انتخاب و حداكثر تا پايان ارديبهشت سال مذكور ضمن نصب و راه‌اندازي سامانه فروشگاهي مراتب را به منظور استفاده از تسهيلات مقرر پيش‌بيني شده، با تكميل برگ ثبت‌نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه‌هاي فروشگاهي كه در برگيرنده اطلاعات هويتي آنان، مشخصات سخت‌افزار و نرم‌افزار و همچنين مشخصات فروشنده سامانه فروشگاهي است، به اداره امور مالياتي ذي‌ربط اعلام كنند. لازم به ذكر است مشخصات سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد استفاده برابر آيين‌نامه اجرايي ماده (71) قانون نظام صنفي اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. بديهي است نرم‌افزار مورد استفاده حداقل امكان ثبت خريد و فروش كالا، نگهداري موجودي كالا و ثبت هزينه‌ها و توليد فايل الكترونيكي را مطابق اين دستورالعمل داشته باشد.
مؤديان مشمول نصب و استفاده از سامانه‌هاي فروشگاهي كه طي سال شروع به فعاليت مي‌کنند، حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ شروع فعاليت، نسبت به نصب و استفاده از سامانه‌هاي فروشگاهي اقدام و مراتب را به شرح بنــد (1) به ادارات امور مالياتي مربوط اعلام كنند.
مؤدياني كه پس از موعد مقرر قانوني نسبت به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي اقدام مي‌كنند، مكلف‌اند مراتب را به شرح بند (1) به اداره امور مالياتي ذي‌ربط اعلام كنند. بديهي است اين دسته از مؤديان مشمول استفاده از مشوق‌ها و تسهيلات مقرر در قانون در آن سال نخواهند بود.
مؤديان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهي، مكلف هستند از ابتداي سال 1392 همه خريد‌ها و فروش‌هاي خود را در سامانه فروشگاهي ثبت و نسبت به صدور الكترونيكي صورت‌حساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم و ماده 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده از طريق سامانه مذكور اقدام كنند.
مؤديان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي از نظر انجام تكاليف به دو گروه به شرح ذيل تقسيم مي‌شوند: الف) مؤديان موضوع بند (ج) ماده (95) قانون ماليات‌هاي مستقيم، مكلفند اطلاعات داده شده به سامانه‌هاي فروشگاهي را در فرم خلاصه وضعيت درآمد و هزينه موضوع ضوابط اجرايي بند (ج) ماده (95) قانون ماليات‌هاي مستقيم ثبت و نگهداري کنند و همراه اظهارنامه مالياتي سالانه تحويل واحدهاي مالياتي کنند.
ب) مؤديان مشمول بندهاي (الف) و (ب) ماده (95) قانون ماليات‌هاي مستقيم مكلف‌اند فايل الكترونيكي اطلاعات خريد و فروش خودرا در دوره زماني تعيين شده طبق اين دستورالعمل از طريق سايتWWW.TAX.G OV.IRبراي سازمان ارسال يا لوح فشرده آن را به اداره امور مالياتي محل فعاليت خود تحويل كنند. دوره‌هاي زماني ارایه اطلاعات خريد و فروش به صورت فصلي (بهار، تابستان، پاييز و زمستان) و از ابتداي سال 1392 حداكثر تا يک ماه بعد از پايان هر فصل است.
در مواردي كه بنا به عللي از جمله نقص فني دستگاه امكان ثبت اطلاعات خريد و فروش از طريق سامانه فروشگاهي ميسر نباشد، مؤدي مكلف است حداكثر ظرف مدت 15 روز نسبت به رفع نقص اقدام و بلافاصله رويدادهاي مالي مدت مذكور را در سامانه فروشگاهي ثبت كند. مؤديان مشمول استفاده از سامانه‌هاي فروشگاهي، كماكان مكلف به رعايت ساير تكاليف قانوني از جمله نگهداري دفاتر روزنامه و كل و يا دفتر درآمد و هزينه هستند و موظف‌اند حداقل هر ماه يك‌بار خلاصه عمليات داده شده به سامانه‌هاي فروشگاهي را در دفاتر قانوني حسب مورد ثبت كنند. مؤديان استفاده كننده از سامانه فروشگاهي به منظور تسهيل رسيدگي موظفند آيين‌نامه‌ها يا دستورالعمل‌هاي سامانه فروشگاهي و برنامه‌هاي آن و نحوه كار با نرم‌افزارهاي مالي مورد استفاده را حسب درخواست ماموران مالياتي در اختيار آنان قرار دهند.
در ادامه اين دستورالعمل در خصوص ويژگي‌هاي فايل‌هاي الكترونيكي (اطلاعات خريد و فروش) ارسالي به سازمان امور مالياتي كشور آمده است: مشخصات فايل الكترونيكي (اطلاعات خريد و فروش) سازمان و راهنماي اجرايي مربوط به تسليم و ارسال الكترونيكي آن و همچنين ريز فيلدهاي مورد نياز اطلاعات سه ماهه خريد و فروش از طريق بخش «صورت الكترونيكي معاملات» در سامانه عمليات الكترونيكي موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.G OV.IR در دسترس است.
ضروري است مؤديان مالياتي فايل مورد نظر را در اجراي دستورالعمل ماده (169) مكرر را از طريق سامانه الكترونيكي براي سازمان امور مالياتي ارسال و يا لوح فشرده آن را به اداره امور مالياتي محل فعاليت خود تحويل دهند.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :