آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 24704
تاریخ انتشار : 19 فروردین 1392 10:12
تعداد بازدید : 1146

مصوبه توسعه تولید و کاربرد نرم‌افزارهای بومی ابلاغ شد

مهلت یک ماهه دستگاه های اجرایی برای خرید نرم افزارهای کاربردی بومی

تصویب نامه در خصوص توسعه تولید و کاربرد نرم افزارهای بومی کشور توسط وزیران عضو کارگروه فاوا تصویب و ابلاغ شد.

فناوران- تصویب‌نامه در خصوص توسعه تولید و کاربرد نرم‌افزارهای بومی کشور که تصویب وزیران عضو کارگروه فاوا رسیده با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
تصویب‌نامه در خصوص توسعه تولید و کاربرد نرم‌افزارهای بومی در کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت اطلاعات، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد.
وزیران عضـو کارگروه مدیـریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه مورخ 25/9/1388 تصویب کردند:
1ـ بـه منظـور توسعـه تـولیـد و کاربـرد نـرم‌افـزارهـای بـومـی در کشور، وزارت‌خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات)، صنعت، معدن و تجارت، آمـوزش و پرورش و علوم، تحقـیقات و فنـاوری و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور موظف‌اند از طرح‌های پژوهشی و تولیدات دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز پژوهشی و شرکت‌ها و موسسات غیردولتی فعال در زمینه تولید نرم‌افزارهای بومی در چارچوب ضوابط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت کنند.
تبصره ـ فهرست نرم‌افزارهای بومی مورد نیاز کشور ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شود.
2ـ شاخص‌های امنیتی نرم‌افزارهای بومی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات تعیین می‌شود.
3ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف ـ پس از ابلاغ فهرست نرم‌افزارهای بومی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف یک سال نسبت به جایگزینی نرم‌افزارهای پایه در سامانه کارساز عملیاتی خود با نرم‌افزارهای بومی و سامانه‌های تکمیلی اقدام نمایند.
ب ـ پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ظرف پنج سال تمامی نرم‌افزارهای کاربردی در سامانه‌های عملیاتی را از نرم‌افزارهای مبتنی بر زیرساخت‌های انحصاری، وابسته و تحدید شده به نرم‌افزارهای مبتنی بر زیرساخت‌های بومی تغییر دهند.
پ ـ پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ظرف یک ماه، قراردادهای جدید مربوط به تهیه، به کارگیری و نگهداشت نرم‌افزارهای پایه و کاربردی را منعقد کنند.
تبصره ـ ضوابط موضوع این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 19/12/1391 به تایید ریاست جمهوری رسیده است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :