آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 235086
تاریخ انتشار : 13 اسفند 1396 10:28
تعداد بازدید : 601

کمیسیون رگولاتوری یک ممنوعیت جدید وضع کرد

ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی فقط با اجازه مشترک

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات جدیدی برای ارایه خدمات محتوایی پیامکی تصویب کرد که بر مبنای این مصوبه، ارسال پیامک بدون اخذ اجازه قبلی از مشترک توسط اپراتورها ممنوع شد.
undefined
مهر - کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۰ خود، با توجه به گسترش ارایه خدمات محتوایی پیامکی از طریق شبکه های ارتباطی، مصوبه قبلی خود در مورد مقررات ارایه این خدمات از سوی اپراتورهای موبایل را در چارچوب سیاست های تعیین شده در مصوبه شورای عالی فضایی، بازنگری کرد.
در این مصوبه، انواع خدمات پیامکی انبوه شامل پیامک های تبلیغاتی، اطلاع رسانی و اضطراری می شود که از طریق فرستنده مشخص با امکان ارسال بدون درخواست قبلی مشترک بر بستر شبکه های ارتباطی ارسال و بدون پرداخت هرگونه وجه از مشترک توسط مشترک دریافت می شود.
درهمین حال انواع خدمات پیامکی ارزش افزوده نیز شامل پیامک های تراکنشی، استعلامی و پیامکی سایر (محتواهایی نظیر خبر، فرهنگی و هنری، مذهبی، علمی و آموزشی، بهداشت و سلامت، مسابقات، بازی و سرگرمی) خواهد بود که مشترک بنا به درخواست خود، آن را دریافت کرده و اپراتور مجاز به دریافت هزینه آن است.
برمبنای مقررات جدیدی که در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده است، ارسال هرگونه خدمات پیامکی انبوه اطلاع رسانی و تبلیغاتی و ارزش افزوده، بدون اخذ اجازه قبلی از مشترک ممنوع است. 

 راه اندازی سامانه انتخاب پیامک از سوی مشترک
براین اساس اپراتور تلفن همراه موظف است برای اخذ اجازه از مشترک، نسبت به ایجاد و ارایه سامانه ای با قالب واحد برابر ضوابط اعلامی رگولاتوری اقدام کند.
همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شده حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ضوابط و قالب سامانه مذکور را تعیین و به اپراتور ها ابلاغ کند.
درهمین حال اپراتورها نیز موظفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ ضوابط سامانه توسط رگولاتوری، نسبت به پیاده سازی و راه اندازی سامانه مذکور اقدام کنند. این سامانه باید قابل دسترس و استفاده برای همه مشترکان باشد. پس از راه اندازی و فراگیری سامانه مذکور، بنابر تشخیص و ابلاغ رگولاتوری، این سامانه می تواند جایگزین سایر سامانه های قبلی نظیر سامانه ۸۰۰ شود.

 مقررات حاص برای پیامک های اضطراری 
برمبنای مقررات مصوب شده، ارسال خدمات پیامکی انبوه اضطراری تابع دستورالعملی که رگولاتوری تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد رسید، بوده و اپراتور یا مشترک نمی تواند مانع ارسال یا دریافت خدمات پیامکی انبوه از نوع اضطراری شوند.
در تبصره دیگر این مصوبه، آمده است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این مصوبه، ملزم به تدوین دستورالعمل تعیین حدود و ثغور شرایط بحران و اضطرار و مراجع ذیربط جهت طرح و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

 تاییدیه مجدد برای پیامک های تراکنشی 
براساس این مصوبه اپراتور موظف است در ارسال خدمات پیامکی ارزش افزوده تراکنشی نسبت به اخذ تاییدیه از مشترک اقدام کند. همچنین اخذ تاییدیه مجدد از مشترک در تمدید ارایه این خدمات ضروری است. ضوابط و نحوه اخذ تاییدیه توسط رگولاتوری تعیین و ابلاغ خواهد شد.
درهمین حال در ارسال خدمات پیامکی ارزش افزوده استعلامی، ارسال پیامک به مشترک برای هر پیامک صرفا بر اساس درخواست مشخص مشترک باید صورت گیرد.

 مجوز وزارت ارتباطات برای پیامک های ارزش افزوده 
همچنین ارایه کنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده سایر نیز باید در زمان عقد قرارداد با اپراتور و ارایه خدمت، مجوز معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به ارایه کننده خدمت ارتباطی(اپراتور) ارایه کنند. رعایت این بند برای اپراتور ارایه کننده خدمت پیامکی ارزش افزوده  سایر، نیز الزامی است.
تامین شرایط این بند برای آن دسته از ارایه کنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده سایر که از قبل اقدام به عقد قرارداد با اپراتور و ارایه خدمت کرده اند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه الزامی است.

 رایگان بودن پیامک انبوه 
مطابق با این مصوبه، خدمات پیامک انبوه برای مشترکان رایگان و بدون پرداخت هرگونه هزینه است.
تعرفه خدمات ارزش افزوده پیامکی استعلامی و تراکنشی، با پیشنهاد شخص حقوقی ذیربط ارایه کننده خدمت پیامکی مربوطه به سازمان رگولاتوری و پس از بررسی سازمان و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین خواهد شد.
اشخاص حقوقی ارایه کننده خدمات استعلامی موظفند، تاییدیه لازم را درباره تعرفه های فعلی خدمات خود، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه دریافت کنند. اپراتورها هم موظفند در این خصوص اطلاع رسانی کافی را به اشخاص حقوقی ارایه کننده خدمات پیامکی استعلامی طرف قرارداد انجام دهند.
تعرفه خدمات ارزش افزوده پیامکی سایر براساس شرایط بازار تعیین می شود. به منظور رعایت حقوق مصرف کننده، شروع ارایه خدمات الزاما باید پس از اطلاع رسانی به مشترک و اخذ تایید از وی در رابطه با تعرفه و سایر شرایط هر خدمت باشد و ارایه کننده خدمات پیامکی موظف است تا با اخذ تاییدیه مجدد از مشترک نسبت به اطلاع مشترک از هزینه و سایر شرایط هر خدمت اطمینان حاصل کند.
ارایه کنندگان خدمات پیامکی و اپراتورها می توانند نسبت به اتخاذ روش های مناسب جهت تشویق مشترکان به دریافت خدمات پیامک انبوه یا خدمات ارزش افزوده سایر با لحاظ اطلاع رسانی کافی در رابطه با روش های تشویقی به مشترک و اخذ تاییدیه از وی اقدام کنند. 
همچنین اپراتورها موظفند، پس از اخذ تاییدیه های لازم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هریک از خدمات پیامکی ارزش افزوده پیامکی و انبوه را از محدوده های شماره گذاری معین و متمایز (سرشماره مشخص) قابل تشخیص برای مشترکان ارسال کنند.
از سوی دیگر اپراتورها موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سامانه تشخیص ارسال پیامک انبوه از طریق شماره های شخصی که عموما از طریق SIMBox ارسال می شوند را برابر ضوابط ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه اندازی و ارسال اینگونه پیامک ها را در شبکه خود متوقف کنند. اپراتور و کلیه طرفین قراردادهای آنها در ارایه خدمات پیامکی به مشترکان، ملزم به رعایت قواعد و مقررات بی طرفی خواهند بود.
اپراتورها موظفند تا دسترسی لازم به سامانه های خود و سامانه های ارایه کنندگان خدمات پیامکی طرف قرارداد را برای نظارت بر اجرای این مصوبه برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراهم کنند.

 برخورد با اپراتورهای متخلف 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات همچنین اعلام کرده تخلف از هریک از مفاد این مصوبه و دستورالعمل های مرتبط با آن که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ خواهد شد، نقض تعهدات پروانه ای اپراتور محسوب و با آن برابر مقررات و مفاد پروانه برخورد خواهد شد.
براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است هر سه ماه گزارشی از نتایج اجرای این مصوبه را  به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارایه کند و این مصوبه که از هم اکنون لازم الاجراست جایگزین مصوبه شماره ۱ جلسه ۱۴۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد شد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :