آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 229011
تاریخ انتشار : 5 دی 1396 12:20
تعداد بازدید : 1387

خط مشی کلی برنامه های اتحاد ۹۹

خط مشی کلی برنامه های اتحاد ۹۹


۱- بازنگری: بازنگری رویکرد، قوانین و ترکیب مدیریتی سازمان نظام صنفی رایانه ای برای همگام کردن آن با تغییرات سریع و گسترده بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و گنجانده شدن بخش های جدید، بزرگ و در حال گسترش بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران. اتحاد ۹۹ باور دارد کسب وکارهای جدید، بخش های سنتی بیرون مانده از سازمان و بازیگران کلیدی حوزه ارتباطات در این زمره هستند.
۲- تعامل: توسعه کسب وکار اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای از طریق تعامل با دولت، تبادل با بازیگران بین المللی و مطالبه گری از نهادهای نظارتی در حوزه قوانین، مقررات و اعتبارات. از دید اتحاد ۹۹ این تعامل هرچند مطابق ایده پیشین سازمان تعامل هم افزا بوده ولی به فراخور موقعیت رنگ مطالبه گری هم بر خود گرفته و مبتنی بر اطاعت منفعلانه نخواهد بود.
۳- مرکز گریزی: توسعه کمی و کیفی سازمان نظام صنفی در سراسر کشور متناسب با رسالت ملی آن از مهمترین اولویت های اتحاد ۹۹ است. اهمیت رونق و رواج کسب وکار فناوری اطلاعات در بیرون از مرکز کشور و ایجاد همگرایی بین تمام بازیگران ملی سازمان نظام صنفی رایانه ای کل کشور در استان ها، مبتنی بر رعایت احترام و پذیرش دیدگاه های متکثر، ستون های این دیدگاه را تشکیل می دهند.
۴- تکثرطلبی: دستیابی به توافق و تعامل پویا با سایر بازیگران و نهادهای مدنی، تجاری و بازرگانی کشور برای ایجاد یک هماهنگی در تولیت خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در دستور کار اتحاد ۹۹ خواهد بود. در این راه ضمن تاکید اتحاد ۹۹ بر حفظ کیان و هویت سازمان نظام صنفی رویکرد پرهیز از بخشی نگری و ایجاد هم افزایی با سایر نهادهای سابقه دار و سالم کشور است.
۵- تجزیه گریزی: پرهیز از ترغیب و توسعه هرگونه انشعاب، دودستگی و غوغاسالاری در ضمن صحه نهادن بر ماهیت مردم سالار، متنوع و متکثر سازمان نظام صنفی رایانه ای. اتحاد ۹۹ باور دارد با بازنگری ساختار سازمان، تقویت دبیرخانه و بازتعریف نقش کمیسیون ها سازمان نظام صنفی قادر خواهد بود ضمن حفظ تنوع دیدگاه و تخصص های متعدد سازمان، آن را به یگانه کانون ارتباط قدرتمند دولت و بخش خصوصی در حوزه ارتباطات تبدیل کند. احترام و پذیرش دیدگاه های تمامی بازیگران ملی سازمان هم بخشی از همین راهکار به شمار می رود.
۶- شفافیت: بازنگری در ماهیت و رویکرد روابط عمومی سازمان و تبدیل آن به بستری برای تعامل دو سویه و حتی چند سویه میان اعضا و سازمان و حتی بازیگران بیرونی سازمان مبتنی بر ابزارهای نوین ارتباطی، گردهمایی و نشست های تخصصی. روابط عمومی از دید اتحاد ۹۹ فراتر از یک اطلاع رسانی یا ابزار تبلیغاتی صرف و خود یکی از موتورهای تعامل، مطالبه گری و بازخوردسنجی سازمان است.
۷- مشوق ها: شناسایی، تقویت و توسعه جریان های جدید و سالم کسب وکار در بازار فناوری اطلاعات ایران و تبدیل آنها به جریان های رسمی، شناسنامه دار و به روز چه در بخش های جوان تر بازار فناوری و چه در درون بخش های سابقه دار این بازار با تکیه بر تحقیق و توسعه و رصد جریان های جهانی.
۸- آموزش: ایجاد چتر آموزشی برای اعضا در زمینه های عمومی و تخصصی کسب وکار به ویژه قوانین، تعاملات بین المللی، دانش روز مدیریت و نیروی انسانی. استفاده از تجربیات و چهره های موفق داخلی و خارجی برای آموزش و به روز رسانی دیدگاه های مدیریتی حوزه کسب وکار فناوری اطلاعات از اولویت های اتحاد ۹۹ خواهد بود.
۹- جهانی سازی: همگام سازی اعضا و بازار سازمان نظام صنفی رایانه ای با آخرین دستاوردها، گرایش ها و فرصت های تجاری حوزه فناوری اطلاعات از طریق همکاری با اجتماعات جهانی، نهادهای تحقیقاتی و انتقال تجربیات بین المللی به بازار داخل از اولویت های اتحاد ۹۹ خواهد بود.
10- ثروت سازی: تعامل با حوزه های بانکی، اعتباری و سرمایه گذاری در کشور برای تخصیص و توسعه سرمایه گذاری در کسب وکارها و کنسرسیوم های فناوری اطلاعات از طریق سنجش، تایید و تضمین خدمات مالی در این حوزه از دید اتحاد ۹۹ یکی از محورهای توسعه هیات مدیره آتی فناوری اطلاعات کشور است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :