آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 229010
تاریخ انتشار : 5 دی 1396 12:19
تعداد بازدید : 1193

ارزش های اتحاد ۹۹

ما متعهد به حفظ و ارتقای ارزش های حاکمیت دموکراتیک، شفافیت، پاسخگویی، مطالبه گری، حاکمیت قانون، برابری در قبال فرصت ها، جهت گیری اجماع، مسئولیت پذیری، مشارکت و استقلال در نظام صنفی هستیم.

حاکمیت دموکراتیک: ما می خواهیم که تصمیم گیری ها و کلیه فرآیندهای سیاست گذاری بر اساس اصول دموکراتیک و مشارکت اعضا باشد.
شفافیت: ما می خواهیم که فضای کسب و کار در کشور شفاف باشد و به طریق اولی فعالیت های سازمان نیز برای اعضای آن شفاف و روشن باشد.
پاسخگویی: ما می خواهیم که دست اندرکاران صنعت نسبت به مسئولیت خود در قبال اعضای این صنعت پاسخگو باشند و به طریق اولی خود نیز در قبال مسئولیت های خود نسبت به اعضا پاسخگو باشیم.
مطالبه گری: ما به نمایندگی از اعضا، حقوق آنها را در برابر دولت و دستگاه های حاکمیتی یا سایر اعضا مطالبه خواهیم کرد و در این راستا دچار مصلحت اندیشی نخواهیم شد.
حاکمیت قانون: ما همواره از جانب اعضا اجرای درست و صحیح قوانین کشور را پیگیری و دیده بانی نموده و به طریق اولی خود را متعهد به رعایت قانون و ضوابط سازمان خواهیم دانست.
برابری در قبال فرصت ها: ما می خواهیم که کلیه اعضا، اعم از شرکت های کوچک و بزرگ و خصوصی و دولتی دارای احترام و ارزش یکسانی باشند و در قبال بهره برداری از فرصت های موجود تبعیض برقرار نباشد.
جهت گیری اجماع: جهت گیری اجماع بدین معناست که در تصمیم گیری ها سعی شود تا موافقت کلیه اعضا گرفته شود نه حداکثر اعضا.
مسوولیت پذیری: ما متعهد می شویم که منافع صنفی را بر منافع شرکتی ارجحیت داده، وقت و انرژی لازم برای سازمان بگذاریم، از شعارگرایی پرهیز نموده و عملگرایی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
مشارکت پذیری: پیشبرد اهداف سازمان و دستیابی به یک سازمان مطلوب با مشارکت همه اعضا حاصل می شود و از عهده جمعی محدود بر نخواهد آمد.
استقلال: ما سازمان خود را وابسته به اعضای صنف دانسته و خود را به اعضا پاسخگو می دانیم و از هر عملی که باعث وابستگی سازمان به هر نهاد دیگری اعم از خصوصی، دولتی یا حاکمیتی شود، پرهیز 
خواهیم نمود.
ما خود را مکلف می د انیم که در صورت پیروزی در انتخابات، این ارزش ها را هم بر خود در درون سازمان نظام صنفی حاکم کنیم و هم در محیط بیرونی (دولت و عرصه عمومی) 
دیده بانی کنیم.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :