آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 218919
تاریخ انتشار : 20 شهریور 1396 11:1
تعداد بازدید : 610

افزایش تعداد و تراکنش دستگاه های کارتخوان

طبق اعلام شرکت شاپرک تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی در خردادماه ۱۳۹۶ نسبت به اردیبهشت ماه، به ترتیب 0/07 و 0/39 درصد رشد داشته است.


فناوران- براساس گزارش شاپرک در خرداد ماه ۱۳۹۶ بالغ بر 1/288 میلیون تراکنش با ارزش 1/386 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به اردیبهشت ماه افزایش 0/32 درصدی در تعداد و 4/33 درصدی در ارزش ریالی داشته است. در جداول شاپرک آمار تعداد و ارزش تراکنش های شاپرک در اردیبهشت و خردادماه ۱۳۹۶ و آمار تعداد و ارزش تراکنش های شاپرک در خرداد ۱۳۹۵ و خرداد ۱۳۹۶ قید شده است. بر این اساس تراکنش های خرداد ماه ۱۳۹۶ به نسبت ماه مشابه سال ۱۳۹۵ از نظر تعدادی 34/27درصد و از نظر ریالی 33/83 درصد رشد داشته است. اما بخشی از رشد ارزش ریالی تراکنش ها ناشی از تورم در مدت مورد بررسی است. از جمله سایر عوامل تاثیرگذار بر تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرک، می توان به افزایش تعداد ابزارهای پذیرش، افزایش تعداد دارندگان کارت، افزایش تعداد کارت و افزایش میل استفاده از شیوه های مختلف پرداخت الکترونیکی به جای استفاده از پول فیزیکی پرداخت.
بر اساس این گزارش سه نوع ابزار پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی توسط شاپرک پشتیبانی می شود که تعداد هر یک از این ابزارها، در کنار سایر عوامل نظیر تعداد تراکنش، دسترسی و توسعه شبکه پرداخت الکترونیک کارتی را نشان خواهد داد. همچنین تعداد تمامی ابزارهای پذیرش در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه رشد مثبت را تجربه کرده که در این بین بیشترین رشد تعداد ابزار پذیرش در خرداد ماه ۱۳۹۶ مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی است که 5/85 درصد از کل ابزارهای پذیرش فعال سیستمی شاپرک را شامل شده است. کارتخوان فروشگاهی با سهم 87/88 درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.
متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی 10/184 تراکنش است که نسبت به متوسط تراکنش سایر ابزارها اختلاف قابل توجهی است. متوسط تعداد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب اختلاف بیش از 10/090 و 100/008واحدی با متوسط تعداد تراکنش ابزار پذیرش اینترنتی و کارتخوان فروشگاهی را دارد. این در حالی است که به دلیل ممنوعیت های اعمال شده روی این ابزار توسط بانک مرکزی این ابزار تنها قادر به ارایه خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه بوده و ارایه سرویس های خرید کالا و خدمات و مانده گیری روی این ابزار ممنوع است. به عبارت دیگر ۱۱۹ میلیون تراکنش صادرشده به واسطه این ابزار تنها تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ است که در قیاس با تعداد تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ سایر ابزارها اختلاف بسیار زیادی مشاهده می شود. 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :