آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 217410
تاریخ انتشار : 26 مرداد 1396 1:40
تعداد بازدید : 735

اتاق ایران نتایج پایش محیط کسب و کار در زمستان 95 را منتشر کرد

بهبود اندک شاخص محیط کسب و کار

نتایج پایش ملی محیط کسب و کار که از سوی اتاق بازرگانی ایران انجام شده، نشان می دهد که شاخص ملی کسب و کار در زمستان سال گذشته تنها اندکی بهتر از این شاخص در فصل پاییز 95 بوده است.


اتاق ایران - نتایج پایش ملی محیط کسب وکار ایران که طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، از سوی اتاق ایران انجام می شود، نشان می دهد که در زمستان 1395 عدد شاخص ملی کسب وکار در این فصل 5.83 بوده که اندکی بهتر از فصل پاییز همان سال است.
در این پایش، نمره 10 بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین تر باشد، نشان دهنده بهبود محیط کسب وکار است. عدد 5.83 که برای وضعیت شاخص ملی کسب وکار در فصل چهارم سال گذشته محاسبه شده، اندکی بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی مرکز آمار واطلاعات اقتصادی اتاق ایران در پاییز 1395 (با میانگین5.86) بوده است.
همچنین این شاخص در مقایسه با ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس در فصل مشابه سال قبل یعنی زمستان 1394 (با میانگین 6.00) نیز کمی مساعدتر شده است.
در این گزارش، داده های پیمایشی حاصل از ادراک سنجی از وضعیت مولفه های محیط کسب وکار کشور در زمستان 1395، از 1382 فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از پرسشنامه الکترونیکی جمع آوری شده و داده های آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور تهیه و مورد استفاده قرارگرفته اند.
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، دشواری تأمین مالی از بانک ها، کماکان مهم ترین مانع در محیط کسب وکار کشور بوده است.
همچنین استان های گلستان، اردبیل و قم به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان های همدان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان ها در این فصل ارزیابی شده اند.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :