آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 217199
تاریخ انتشار : 23 مرداد 1396 10:50
تعداد بازدید : 569

براساس آمار بانک مرکزی

نقدینگی به هزار و ۳۱۴ هزار میلیارد تومان رسید

بانک مرکزی رقم نقدینگی خرداد ماه ۹۶ را بیش از هزار و ۳۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 24/1 درصد رشد داشته است.


فناوران - براساس گزیده آمارهای اقتصادی منتشر شده در خرداد ماه سال جاری، حجم نقدینگی بیش از هزار و ۳۱۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به اسفندماه سال گذشته 4/9درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (خرداد  ۹۶ نسبت به خرداد ۹۵)، 24/1درصد افزایش نشان می دهد. 
بر پایه این گزارش، میزان دارایی های خارجی سیستم بانکی در خردادماه  امسال ۵۸۰۴ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/2 درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۲۹۹هزار میلیارد ریال است که نسبت به خرداد ماه سال ۹۵ به میزان 20/6 درصد رشد یافته است. حجم پول در این دوره ۱۶۴۷ هزار میلیارد ریال با 20/7 درصد نسبت به خرداد ماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با 24/6 درصد رشد، ۱۱۵۰۲ هزار میلیارد ریال است. طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی ۹۳۰۲هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده 22/5 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز 1/4درصد رشد نشان می دهد.
میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری به ۵۲۴۶هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/2 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۶۲۷ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده 6/3 درصد رشد است. بدهی های ارزی بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری ۱۵۵۶هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل2/2 درصد رشد داشته است. این گزارش حاکی است، میزان دارایی های خارجی در این بخش با 0/3 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۴۰۹ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۱۲ درصد رشد، 70/8 هزار میلیارد ریال است.سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با  20/1 درصد رشد به ۱۳۸۷هزار میلیارد ریال رسید. 
همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز در دوره خردادماه سال ۹۶ با 22/8 درصد رشد، ۹۲۲۰هزار میلیارد ریال است. میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشور در خرداد ماه امسال ۳۵۰۰ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19/9 درصد رشد نشان می دهد.  سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۲۷۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۳۸ درصد افزایش یافته است. 
جمع کل دارایی های بانک های تجاری در دوره مورد بررسی،۳۹۵۴ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت خرداد ماه سال ۹۵ دارای 25/5 درصد رشد است. بر پایه این گزارش، میزان دارایی های خارجی بانک های تخصصی در خرداد ماه سال جاری ۵۷۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 11/7 درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی در این دوره رقم ۴۵۰۰هزار میلیارد ریال است که 13/2 درصد رشد دارد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :