آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 211375
تاریخ انتشار : 16 خرداد 1396 10:43
تعداد بازدید : 668

آمار تراکنش‌های بانکی در اردیبهشت ماه نشان داد

رشد 86 درصدی نصب کارتخوان های سیار

بانک مرکزی در حالی آخرین آمار تراکنش های بانکی را اعلام کرد که نگاهی به تحولات انجام گرفته در این بخش تا پایان اردیبهشت ماه امسال نشان می دهد که نصب پایانه های فروش با رشد بالایی مواجه شده است به طوری که هم پایانه های موبایلی بیش از 80 درصد رشد کرده و هم در یک سال حدود 800 هزار پایانه فروش اضافه شده است. این در حالیست که همچنان هم تقاضا برای نصب دستگاه های کارتخوان در کشور به شدت بالاست.


فناوران -  بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، میزان تراکنش های فروشگاهی اردیبهشت ماه 96 در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته از نظر تعداد 41/35 و از نظر مبلغ 32/75 درصد رشد داشته است و پایانه های فروشگاهی  در یک سال منتهی به اردیبهشت 96 بیش از 800 هزار دستگاه افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش در اردیبهشت ماه سال جاری، یک میلیارد و 128 میلیون تراکنش در سراسر کشور روی پایانه های فروشگاهی ثبت شده که در مقایسه با فروردین ماه 14/60 درصد و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته (798 میلیون تراکنش) 41/35 درصد رشد داشته است. به طور کلی، 24/30 درصد از سهم کل تراکنش ها در استان تهران (معادل 274 میلیون تراکنش) و 75/70 درصد از سهم کل تراکنش ها در سایر استان ها (معادل 854 میلیون تراکنش) گزارش شده است. از مجموع 274 میلیون تراکنش در استان تهران، تراکنش خرید انجام شده روی پایانه های فروش در اردیبهشت ماه سال جاری حدود 231 میلیون، مانده گیری حدود 14 میلیون و پرداخت قبض و خرید شارژ از این پایانه ها حدود 29 میلیون تراکنش گزارش شده که در مقایسه با فروردین ماه، به ترتیب 32/72، 29/74 و 12/02 درصد رشد داشته است.
همچنین تراکنش های گزارش شده در اردیبهشت 96 در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، به ترتیب دارای رشد 48/45، 19/90 و 17/67 درصدی بوده اند. در اردیبهشت ماه سال جاری، مجموعا یک بیلیارد و 223 هزار میلیارد ریال در سراسر کشور خرید روی پایانه های فروشگاهی ثبت شده که در مقایسه با ماه گذشته، 32/77 درصد و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، 32/75 درصد رشد داشته است. در استان تهران ارزش تراکنش خرید از طریق پایانه های فروش در اردیبهشت ماه سال جاری 377 هزار میلیارد ریال و مبلغ تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ از این پایانه حدود 10 هزار میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به ماه گذشته، به ترتیب 55/58 و 37/19 درصد و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، به ترتیب 31/16 و 34/29 رشد داشته است. همچنین در سایر استان ها مبلغ تراکنش خرید از پایانه های فروش 819 هزار میلیارد ریال (با رشد ماهانه 24/25 درصدی) و مبلغ تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ از همین پایانه ها 17 هزار میلیارد ریال (با رشد ماهانه 37/32 درصدی) گزارش شده که در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته به ترتیب رشد 32/94 و 63/63 درصدی را تجربه کرده است.
 رشد 37/86 درصد پایانه های موبایلی
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد مجموعا 399 پایانه موبایلی و یک هزار و 675 پایانه اینترنتی در اردیبهشت ماه سال جاری راه اندازی شده که در مقایسه با ماه قبل، به ترتیب 37/86 و 8 درصد رشد داشته است. بر همین اساس، مجموع ابزارهای موبایلی در سراسر کشور به یک هزار و 453 پایانه و اینترنتی به 23 هزار پایانه رسیده است. 
تعداد پایانه های موبایلی نسبت به اردیبهشت ماه 95 ضریب 2 گرفته و پایانه های اینترنتی 40/79 درصد رشد داشته است. در اردیبهشت ماه سال جاری، رشد 15/5 درصدی تراکنش ها و 32 درصدی مبالغ آن ها با راه اندازی 131 هزار پایانه فروشگاهی، یک هزار پایانه اینترنتی و 399 پایانه موبایلی به وقوع پیوست. براساس این گزارش در اردیبهشت ماه سال جاری، مجموعا یک میلیارد و 284 میلیون تراکنش به ارزش یک بیلیارد و 328 هزار میلیارد ریال در سراسر کشور روی ابزارهای پرداخت انجام شده که در مقایسه با ماه گذشته (یک میلیارد و صد و شانزده میلیون تراکنش به ارزش یک بیلیارد ریال) به ترتیب رشد 15/5 و 32 درصدی را تجربه کرده است. در بررسی ها مشخص شد که تعداد و مبلغ تراکنش ها در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، به ترتیب 36/60 و 33/61 درصد رشد داشته است. از مجموع یک میلیارد تراکنش گزارش شده در اردیبهشت ماه، 32/87 درصد از سهم تراکنش ها در استان تهران (422 میلیون تراکنش) و 67/13 درصد از سهم تراکنش ها در سایر استان ها (862 میلیون تراکنش) انجام شده که در مقایسه با اردیبهشت ماه 95، به ترتیب 25/22 و 42/97 درصد رشد داشته
است. 
همچنین از مجموع یک بیلیارد ریال مبالغ تراکنش های اردیبهشت ماه، 35/03 درصد از سهم مبالغ و با رشد 36/34 درصدی نسبت به اردیبهشت 95، مربوط به استان تهران (465 هزار میلیارد ریال) و 64/98 درصد از سهم مبالغ و با رشد 32/18 درصدی نسبت به اردیبهشت 95 مربوط به سایر استان ها (863 هزار میلیارد ریال) بوده است. 
در اردیبهشت ماه سال جاری همچنین مجموعا 131 هزار پایانه فروشگاهی در سراسر کشور فعال شده که در مقایسه با ماه قبل، 2/53 درصد و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، 18/20 درصد رشد داشته است. به طور کلی، 37 هزار پایانه در استان تهران (رشد ماهانه 3/40 درصدی) و 94 هزار پایانه در سایر استان ها (رشد ماهانه 2/29 درصدی) در اردیبهشت ماه راه اندازی شده است. بر همین اساس، مجموع پایانه های منصوبه در تهران به عدد یک میلیون و 127 هزار و در استان ها به عدد چهار میلیون و 194 هزار رسیده است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :