آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 208010
تاریخ انتشار : 26 اردیبهشت 1396 10:18
تعداد بازدید : 714

بانک مرکزی ابلاغ کرد:

دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی

بانک مرکزی، دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی به منظور تقویت راهبری موسسه اعتباری و دستیابی به اهداف عملیاتی، گزارش دهی مالی و رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

بانک مرکزی - استقرار حاکمیت شرکتی خوب و بهینه یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک موسسه است که حصول به اهداف سازمانی را تسهیل و تضمین می کند. بر این اساس دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی که مشتمل بر شانزده فصل و 101 ماده و یک تبصره است، در جلسه دوازدهم اردیبهشت 96 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
حفظ ثبات و سلامت موسسات اعتباری در گرو اداره صحیح آن موسسات است. بدون تردید از اداره صحیح موسسات اعتباری نمی توان اطمینان حاصل کرد مگر اینکه یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب در موسسات اعتباری استقرار یافته باشد. در همین رابطه، کمیته نظارت بانکی بال نیز در آخرین توافق نامه سرمایه خود که به بال3 معروف است، یکی از الزامات ایجاد و تقویت ثبات و سلامت در موسسات اعتباری را استقرار حاکمیت شرکتی عنوان می کند.
در بانک مرکزی همواره به موضوع حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از اصول و پیش نیازهای تحقق یک نظام بانکی باثبات و پایدار، نگاه ویژه ای معطوف بوده است. در همین راستا و با هدف اشاعه ادبیات نظری موضوع، برخی از مهم ترین اسناد منتشره در این خصوص تألیف و ترجمه شده که می توان به عناوینی همچون «نظارت بر ساختارهای بانکی با مالکیت موازی» و «کارکرد بخش تطبیق در بانک ها» در سال 1383، «بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی» و «حسابرسی داخلی در بانک ها» در سال 1384، «چارچوبی برای نظام های کنترل داخلی در واحدهای بانکی» و «بهبود شفافیت در بانک» در سال 1384، «تجدید ساختار شبکه بانکی و راهبردهای مناسب اجرای آن» در سال 1387، «تطبیق و کارکرد آن در بانک ها» و« بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی» در سال 1388، «اصول راهنمای حاکمیت شرکتی برای موسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی (IFSB)» در سال 1391، «حسابرسی داخلی در بانک ها» در سال 1393 و «اصول چهارده گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی» در سال 1394 پرداخت.
در سال گذشته به منظور اصلاح، تکمیل و به روز رسانی ساختار حاکمیت شرکتی موسسات اعتباری متناسب با استانداردها و رویه های پذیرفته شده بین المللی، تدوین الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی در دستور کار این بانک قرار گرفت. در نهایت «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی» با بهره گیری از سند «اصول حاکمیت شرکتی برای بانک ها‏‏- ویرایش سال 2015» از انتشارات کمیته بال، سند «اصول حاکمیت شرکتی ویرایش سال 2015» از انتشارات سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) و سند «اصول حاکمیت شرکتی برای موسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ویرایش سال 2009» از انتشارات هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) تهیه شد. 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :