آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 203916
تاریخ انتشار : 14 اسفند 1395 9:24
تعداد بازدید : 959

برابر پارسی برای business چیست؟

این روزها در برابر واژه ی انگلیسی business معمولا از «کسب و کار» استفاده می شود که به نظر ما دوبخشی و ترکیبی است. شاید بهتر باشد برابر تک واژه ای برای آن ساخته شود. در این ستون یکی از این برابرها را بررسی می کنم.

یوسف امیری
واژه ی business در زبان انگلیسی در اصل نام از صفت busy به معنای «سرگرم، مشغول، درگیر» بوده است. اما از سده ی پانزدهم میلادی به بعد به معنای «شغل، کار، پیشه» درآمده است و از سده ی هفدهم هم تلفظ آن از «بیزینس» به «بیزنس» تبدیل شده است. این روزها نام صفت busy را به صورت busyness می نویسند و با business تفاوت معنایی و تلفظی یافته است. بنابراین این که برخی ایرانیان business را به صورت «بیزینس» تلفظ می کنند در واقع دارند busyness به معنای «مشغولی، درگیری» را می گویند نه «کار، پیشه» را.
به نظرم ترکیب «کسب و کار» بیشتر در سال های اخیر برای این واژه ی انگلیسی رایج شده است، و پیش از این بیشتر از «کسب، حرفه، کاسبی، شغل» و مانند آن استفاده می شد و businessman را هم «کاسب» می گفتند. اما باز همان مشکل برخی با کاربرد واژه های موجود در زبان رایج با این ادعا که این واژه ی انگلیسی ترجمه نمی شود یا معنای خاصی دارد باعث تحمیل واژگان بیگانه به زبان شده است.
حال اگر بخواهیم به جز «پیشه» از واژه ی پارسی دیگری به جای business استفاده کنیم، با نگاهی به فرهنگ دهخدا و نیز آثار ادبیات پارسی می توانیم به واژه ی «فیاوار» برسیم که در شعرهای رودکی و عنصری به کار رفته است. «مِهر ایشان بوَد فیاوارم / غمشان من به هر دو بگسارم». 
شکل های دیگر این واژه عبارت اند از: «فیاوَر» و «فیار» که البته برخی «فیار» را شکل دیگری از «ویار» به معنای «خواهش شدید» و متفاوت از «فیاور» و «فیاوار» دانسته اند و از کاربرد «فیار» در شعر رودکی هم می توان به همین نتیجه رسید که «فیار» با «فیاور» متفاوت است. 
در «فرهنگ مهندسی داده ها» هم ما همین «پیشه» و «فیاوَر» را پیشنهاد کرده ایم. مانند «هوش فیاوَر» برای business intelligence یا منطق فیاوَر برای business logic و مانند آنها.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :