آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 198738
تاریخ انتشار : 11 دی 1395 1:14
تعداد بازدید : 940

فاجعه بودجه فرهنگستان زبان فارسی - یک

یوسف امیری- این هفته لایحه بودجه سال ١٣٩۶ در خبرها منتشر شد و یکی از ردیف های بودجه که به این ستون مربوط می شود، بودجه فرهنگستان زبان فارسی و به ویژه ردیف واژه سازی است. عددهای این ردیف بودجه نشانه فاجعه و اوج درماندگی فرهنگستان زبان فارسی است.

طبق جدول صفحه ۴ در پیوست شماره چهار لایحه بودجه سال ١٣٩۶ کل کشور، ردیف ١٨٠۴٠٠۶٠٠۴ با عنوان «واژه گزینی در زبان فارسی»، قرار است فرهنگستان زبان فارسی در این سال نزدیک ٣ میلیارد تومان صرف واژه گزینی کند و این مبلغ برای ٢۶١ واژه است و هزینه هر واژه هم کمی بیش از ١١ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان برآورد شده است! 
هر دو عدد جای پرسش دارند. نخست اینکه چرا هزینه هر واژه این قدر زیاد است؟ چه عامل هایی در تعیین این هزینه در نظر گرفته شده اند؟ در این هزینه، دستمزد چند کارشناس و با چه نرخ ساعتی گنجانده شده است؟ برای ساخت هر واژه جایگزین چه مدت زمان و چه کارهایی در نظر گرفته شده است؟  
این پرسش آخر ما را به پرسش های مربوط به عدد دوم در بودجه می رساند. یعنی ٢۶١ واژه در کل سال! با توجه به تعداد روزهای آدینه و روزهای تعطیل رسمی (با فرض اینکه فرهنگستان پنج شنبه ها کار کند) به نظر می رسد تعداد روزهای کاری ٢۶١ روز فرض شده و فرهنگستان هم روزی یک واژه، تنها یک واژه جایگزین پیشنهاد خواهد کرد! آیا این ٢۶١ واژه تنها واژه های عمومی اند یا همه واژه های تخصصی و فنی در زیرگروه های واژه سازی فرهنگستان را هم شامل می شوند؟ اگر تنها واژه های عمومی باشند که با توجه به سرعت ورود واژه های بیگانه به زبان پارسی این یعنی فاجعه. اگر واژه های تخصصی هم حساب شده باشند که دیگر بدتر!
گاهی پیشنهادهای فرهنگستان برای واژه های بیگانه همین اکنون هم در فرهنگ های دوزبانه مانند حییم و آریان پور – که سالیانی از چاپ آنها می گذرد - وجود دارند و فرهنگستان تنها آنها را اعلام می کند. درواقع ورود و گسترش برخی واژه های بیگانه در زبان پارسی تنها به خاطر آن است که عده ای از روی تنبلی یا ناآگاهی و با برداشت های غلط شان نسبت به زبان بیگانه، به فرهنگ های دوزبانه موجود نگاه نمی کنند و آنگاه فرهنگستان مجبور می شود «واژه گزینی» کند! یعنی عشق مردم به «کلاس»، برای کشور هزینه های بیهوده می تراشد. این بخش از هزینه می تواند صرف فرهنگ سازی و آموزش نسل جوان بشود تا آنان این خطاهای نامعقول را تکرار نکنند.  این عددها نشانگر نکته مهم تر دیگری است  و آن هم ناکارآمدی و غلط بودن رویکرد کنونی فرهنگستان است که در بخش بعدی بدان خواهم پرداخت.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :