fanavaran
آخرین اخبار
   
  کد خبر : 192183
  تاریخ انتشار : 10 مهر 1395 12:1
  تعداد بازدید : 658

  چگونه خاطره بد را پاک کنیم؟

  تغییر خاطره بد از خودمان در اذهان آسان نیست. اما غیر ممکن هم نیست. ازچهار روش زیر برای تغییرباورها در مورد خودمان می توانیم استفاده کنیم:

  www .hbr.org
  مخاطبین را غافلگیر کنیم: اگر در ذهن مخاطبین به عنوان آدمی شناخته شده ایم که در جلسات حرف نمی زند، از این پس در ابتدای جلسه شروع به صحبت کرده و نظراتمان را در مورد موضوع جلسه ارائه کنیم.
  بردباری پیشه کنیم: اگر در ذهن مخاطبان به عنوان شخصی شناخته شدیم که مجال صحبت به دیگران نمی دهد و با مدرک و سندی پاسخشان را داده ایم، رفتارمان را تغییر داده و بگذاریم تا همه سر فرصت حرف هایشان را بزنند و سپس گزیده و به موقع صحبت کرده و مدارکمان را ارایه کنیم. 
  نزدیک شویم: اگر به گونه ای رفتار کرده ایم که همه از ما دوری می کنند. باید راه هایی پیدا کنیم تا به آنها نزدیک شده و حقیقت وجودمان را به آنها نشان بدهیم.
  صبور باشیم: گاهی ممکن است تصوری که از ما در نزد دیگران به وجود آمده، تصوری اشتباه باشد. پس ضمن عمل به رفتار پسندیده خود، صبر پیشه کنیم تا کم کم آنها واقعیت وجود ما را درک کنند.


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :