آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 187939
تاریخ انتشار : 10 مرداد 1395 10:37
تعداد بازدید : 1728

مراحل پلمب و فک پلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب اعلام شد

آیین نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، اتاق های اصناف و اتاق اصناف ایران، شیوه پلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب را مشخص کرد.

فناوران- براساس ماده 3 این آیین نامه که بر اساس الزامات ماده 81 قانون نظام صنفی و با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت تهیه و منتشر شده، نحوه همکاری ناجا با اتحادیه ها برای پلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب مشخص شده است.
بر این اساس، اتحادیه ها باید واحدهای صنفی بدون پروانه کسب را شناسایی و به اتاق اصناف معرفی کنند و اتاق اصناف نیز موظف است در صورت تایید پروانه کسب نداشتن واحد صنفی، ظرف مدت سه روز موضوع را به ناجا اعلام کند.
در مرحله بعدی، ناجا حداکثر یک هفته پس از اعلام اتاق اصناف به واحد صنفی بدون پروانه اخطار پلمب می دهد. این اخطاریه در دو نسخه تهیه می شود که یک نسخه آن به واحد صنفی بدون پروانه کسب ابلاغ می شود و نسخه دوم در پرونده وی درج می شود.
براساس این آیین نامه، اگر متصدی واحد صنفی بدون پروانه در محل حضور نداشت یا از گرفتن و امضای اخطاریه امتناع کرد، اخطاریه پلمب در محل واحد صنفی نصب می شود.
سپس ده تا 20 روز پس از اخطار، نیروی انتظامی واحد صنفی بدون پروانه را پلمب خواهد کرد.
همچنین اگر اتحادیه واحدهای صنفی بدون پروانه را شناسایی نکند یا درخواستی برای پلمب به اتاق اصناف ارایه ندهد، اتاق اصناف مرتبط و ناجا مکلفند که راسا واحدهای صنفی متخلف را شناسایی و پلمب 
کنند.
براساس این گزارش، تمام اطلاعات مربوط به شناسایی، معرفی و پلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب باید از سوی اتحادیه یا اتاق اصناف (به تشخیص اتاق) در سامانه اصناف ثبت شود. ناجا نیز باید تصویر اخطاریه پلمب و فک پلمب را جهت ثبت در پرونده صنفی و سامانه اصناف به اتحادیه یا اتاق اصناف ارایه کند.
از سوی دیگر، براساس ماده 7 همین آیین نامه، فک پلمب واحدهای صنفی با اعلام اتحادیه و توسط ناجا فقط در دو مورد به این شرح ممکن است:
ثبت درخواست متقاضی صدور پروانه کسب در سامانه اصناف و ارایه بخشی از مدارک (شامل سند مالکیت عین و منفعت یا منافع و گواهی اداره امور مالیاتی). پس از فک پلمب نیز باید سایر مدارک مطابق مقررات تکمیل و ارایه شود.
اعلام انصراف دارنده واحد صنفی از ادامه فعالیت، برای یک بار و مشروط به اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت مجدد در آن مکان تا اخذ پروانه. 
ضمن اینکه در صورت ادامه فعالیت واحد صنفی فک پلمب شده، واحد مذکور مجددا پلمب می شود و فک پلمب دوباره منوط به دریافت پروانه کسب خواهد بود.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :