آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 184417
تاریخ انتشار : 24 خرداد 1395 11:44
تعداد بازدید : 769

ضرورت آشنایی با قوانین رفع اختلاف با سازمان امور مالیاتی

آگاهی مودیان از قانون مالیات های مستقیم کمک شایانی به آنان در عمل به وظایف و بهره مندی از تسهیلات قانونی کرده و این موضوع لزوم آشنایی آنان از قوانین و مقررات به منظور انجام صحیح تکالیف شان را هر چه بیشتر نمایان می کند.


فناوران- براساس ماده 237 قانون مالیات های مستقیم، برگ تشخیص مالیات باید بر مبنای ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم شود که همه فعالیت‎های مربوط و درآمدهای حاصله به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد و در صورت درخواست، جزییات گزارش و توضیحات لازم درباره مبنای صدور برگ تشخیص به وی ارایه شود.
مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، در صورتی که مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند در مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ، خود یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک به طور کتبی تقاضای رسیدگی مجدد کند.
رییس امور مالیاتی (ممیز کل) موظف است پس از ثبت درخواست مودی در مهلتی که بیش از 30 روز از تاریخ مراجعه نگذشته باشد، به موضوع رسیدگی کند. در جریان رسیدگی پرونده توسط رییس امور مالیاتی سه وضعیت ممکن است پیش آید.
همچنین در صورتی که مودی در مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ به صورت کتبی به برگ تشخیص اعتراض کند، پرونده برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی که متشکل از سه نفر (یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته و یک نفر نماینده اتاق بازرگانی و یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی و ...) است، ارجاع داده می شود. بدین ترتیب پس از تعیین زمان تشکیل جلسه هیات، برگه دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی به مؤدی ابلاغ می شود. پس از آنکه هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل و رای مقتضی صادر و به مودی ابلاغ شد، در صورتی که مودی نسبت به رای ذکر شده اعتراض داشته باشد می تواند در مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای، با پرداخت مقدار مالیات مورد قبول، نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را به صورت کتبی تسلیم کند.
مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول، هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که به اعتراضات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و اقدام به صدور رای مجدد کند. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است. 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :