آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 11312
تاریخ انتشار : 24 مرداد 1391 10:49
تعداد بازدید : 676

با ارزیابی‌های موسسه QA Ltd

کهکشان نور، گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت گرفت

موسسه کهکشان نور با پشت سر گذاشتن تمامی ممیزی های مربوط به سیستم مدیریت کیفیت از سوی موسسه انگلیسی صدور گواهینامه
QA Ltd، موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت شد.

فناوران- به گزارش موسسه دیده بان آی تی، از ابتدای تابستان سال جاری، موسسه کهکشان نور میزبان کارشناسان موسسه
 QA Ltd بود تا این کارشناسان به بررسی میزان تطابق عملکرد این موسسه با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت بپردازند.
طبق ارزیابی‌هایی که ظرف مدت سه روز و براساس استاندارد ISO 9001:2008 و همچنین جمع بندی اطلاعات و گزارش‌ها به دست آمده انجام شد، در نهایت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت به این موسسه آموزشی تعلق گرفت.
براساس این گزارش، گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر ارائه خدمات آموزشی بر مبنای الزامات IWA2 (الزامات سیستم مدیریت کیفیت، ویژه سازمان‌های ارایه دهنده خدمات آموزشی) تاکید دارد.
لازم به ذکر است، ﺳﻴﺴﺘﻢ مدیریت کیفیت در سازمان‌های آموزشی ﺑر پایه رﺿﺎﻳﺖمندی ﻣﺸﺘﺮي است.
 این در حالی است که اجرا و ﭘﻴﺎده‌ﺳﺎزي این سیستم در موسسات آموزشی، ﻣﺰاﻳﺎیي چون امکان اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي و همچنین ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ میزان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي دانش پژوهان و سازمان‌های دریافت کننده خدمات آموزشی در بازه‌های زمانی معین، اثبات تعهد مديران ارشد سازمان به بهبود مداوم فرايندها و خدمات خود، برگزاری دوره‌های آموزشی اثربخش و حصول اطمينان از انطباق با الزامات قانوني و حرفه‌اي را ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن دریافت کننده به ﻫﻤﺮاه خواهد
داشت.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :